Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Матей 6:25-29

  25. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?
  26. Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
  27. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
  28. И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат;
  29. но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.