Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 4 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Матей 4:3-10

  3. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.
  4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
  5. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:
  6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе:
И на ръце ще Те дигат.
Да не би да удариш о камък ногата Си".
  7. Исус му рече: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа твоя Бог".
  8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:
  9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
  10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.