Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 28 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Матей 28:19-20

  19. Коментари за този стих във форумаИдете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
  20. като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.