Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 26 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Матей 26:69-75

  69. А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина.
  70. А той се отрече пред всички, казвайки: Не разбирам що говориш.
  71. И когато излезе в преддверието, видя го друга слугиня, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина.
  72. И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам човека.
  73. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава.
  74. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.
  75. И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.