Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 25 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Матей 25:34-46

  34. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.
  35. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
  36. гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
  37. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
  38. И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?
  39. И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
  40. А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
  41. Коментари за този стих във форумаТогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
  42. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
  43. странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.
  44. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
  45. Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.
  46. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.