Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 22 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Матей 22:36-40

  36. Учителю! Коя заповед е голяма в закона?
  37. А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.
  38. Тази е първа и голяма заповед.
  39. А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си.
  40. На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.