Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 17 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Матей 17:10

  10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.