Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 13 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Матей 13:3-7

  3. И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее;
  4. и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха.
  5. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
  6. а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха.
  7. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.