Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 11 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Матей 11:29-30

  29. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.
  30. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.