Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 10 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Православен

Матей 10:34

  34. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.