Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 10 глава на български, на английски
Ромски

Матей 10:24-42

  24. 
  25. 
  26. 
  27. 
  28. 
  29. 
  30. 
  31. 
  32. 
  33. 
  34. 
  35. 
  36. 
  37. 
  38. 
  39. 
  40. 
  41. 
  42. 

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.