Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 10 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Матей 10:23

  23. Коментари за този стих във форумаА когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.