Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Матей 1 глава на български, на английски
Съвременен превод 2004 Bible in Basic English

Матей 1:1-25

  1. Коментари за този стих във форумаТова е родословието на Исус Христос. Той беше потомък на Давид, а Давид – потомък на Авраам.
  1. The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
  2. Авраам беше баща на Исаак.
Исаак беше баща на Яков.
Яков беше баща на Юда и братята му.
  2. The son of Abraham was Isaac; and the son of Isaac was Jacob; and the sons of Jacob were Judah and his brothers;
  3. Юда беше баща на Фарес и Зара, чиято майка беше Тамар.
Фарес беше баща на Есрон.
Есрон беше баща на Арам.
  3. And the sons of Judah were Perez and Zerah by Tamar; and the son of Perez was Hezron; and the son of Hezron was Ram;
  4. Арам беше баща на Аминадав.
Аминадав беше баща на Наасон.
Наасон беше баща на Салмон.
  4. And the son of Ram was Amminadab; and the son of Amminadab was Nahshon; and the son of Nahshon was Salmon;
  5. Салмон беше баща на Вооз, чиято майка беше Раав.
Вооз беше баща на Овид, чиято майка беше Рут.
Овид беше баща на Есей.
  5. And the son of Salmon by Rahab was Boaz; and the son of Boaz by Ruth was Obed; and the son of Obed was Jesse;
  6. Есей беше баща на цар Давид.
Давид беше баща на Соломон, чиято майка беше Уриевата жена.
  6. And the son of Jesse was David the king; and the son of David was Solomon by her who had been the wife of Uriah;
  7. Соломон беше баща на Ровоам.
Ровоам беше баща на Авия.
Авия беше баща на Аса.
  7. And the son of Solomon was Rehoboam; and the son of Rehoboam was Abijah; and the son of Abijah was Asa;
  8. Аса беше баща на Йосафат.
Йосафат беше баща на Йорам.
Йорам беше баща на Озия.
  8. And the son of Asa was Jehoshaphat; and the son of Jehoshaphat was Joram; and the son of Joram was Uzziah;
  9. Озия беше баща на Йотам.
Йотам беше баща на Ахаз.
Ахаз беше баща на Езекия.
  9. And the son of Uzziah was Jotham; and the son of Jotham was Ahaz; and the son of Ahaz was Hezekiah;
  10. Езекия беше баща на Манасия.
Манасия беше баща на Амон.
Амон беше баща на Йосия.
  10. And the son of Hezekiah was Manasseh; and the son of Manasseh was Amon; and the son of Amon was Josiah;
  11. Йосия беше баща на Eхония и братята му.
Това беше по времето, когато юдейският народ беше изселен във Вавилон.
  11. And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon.
  12. След преселението във Вавилон:
Ехония беше баща на Салатиил.
Салатиил беше баща на Зоровавел.
  12. And after the taking away to Babylon, Jechoniah had a son Shealtiel; and Shealtiel had Zerubbabel;
  13. Зоровавел беше баща на Авиуд.
Авиуд беше баща на Елиаким.
Елиаким беше баща на Азор.
  13. And Zerubbabel had Abiud; and Abiud had Eliakim; and Eliakim had Azor;
  14. Азор беше баща на Садок.
Садок беше баща на Ахим.
Ахим беше баща на Елиуд.
  14. And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud;
  15. Елиуд беше баща на Елеазар.
Елеазар беше баща на Матан.
Матан беше баща на Яков.
  15. And Eliud had Eleazar; and Eleazar had Matthan; and Matthan had Jacob;
  16. Яков беше баща на Йосиф, мъжа на Мария,
която роди Исус, наречен Христос.
  16. And the son of Jacob was Joseph the husband of Mary, who gave birth to Jesus, whose name is Christ.
  17. Коментари за този стих във форумаИ така, от Авраам до Давид е имало четиринадесет поколения, четиринадесет поколения – от Давид до преселението във Вавилон и четиринадесет поколения – от преселението във Вавилон до раждането на Месията.
  17. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the taking away to Babylon, fourteen generations; and from the taking away to Babylon to the coming of Christ, fourteen generations.
  18. Ето как се роди Исус Христос: майка му, Мария, беше сгодена за Йосиф, но преди бракът да се състои, тя разбра, че е бременна от Святия Дух.
  18. Now the birth of Jesus Christ was in this way: when his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit.
  19. Йосиф, бъдещият й съпруг, беше праведен човек. Той не искаше да я опозори пред хората и реши да развали годежа, без да повдига обвинения срещу нея.
  19. And Joseph, her husband, being an upright man, and not desiring to make her a public example, had a mind to put her away privately.
  20. Но докато обмисляше това, един ангел, изпратен от Господа, му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да вземеш Мария за своя жена, защото детето, което очаква, е от Святия Дух.
  20. But when he was giving thought to these things, an angel of the Lord came to him in a dream, saying, Joseph, son of David, have no fear of taking Mary as your wife; because that which is in her body is of the Holy Spirit.
  21. Тя ще роди син и ти ще го наречеш Исус, защото той ще спаси своя народ от греховете му.“
  21. And she will give birth to a son; and you will give him the name Jesus; for he will give his people salvation from their sins.
  22. Всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка:
  22. Now all this took place so that the word of the Lord by the prophet might come true,
  23. „Ето, девицата ще зачене и ще роди син. Ще го нарекат Емануил,“ което означава „Бог с нас“.
  23. See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us.
  24. Когато Йосиф се събуди, той постъпи така, както Господният ангел му беше заповядал и се ожени за Мария,
  24. And Joseph did as the angel of the Lord had said to him, and took her as his wife;
  25. но нямаше интимна близост с нея, докато тя не роди сина си. И Йосиф го нарече Исус.
  25. And he had no connection with her till she had given birth to a son; and he gave him the name Jesus.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.