Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Матей 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Матей 1:1-25

  1. Коментари за този стих във форумаРодословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
  2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
  3. Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
  4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
  5. Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
  6. а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
  7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
  8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
  9. Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
  10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
  11. а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
  12. А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
  13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
  14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
  15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
  16. а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос { Помазаник, или, Месия.}*.
  17. Коментари за този стих във форумаИ така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
  18. А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}†биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
  19. А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
  20. Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
  21. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}‡; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
  22. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
  23. "Ето девицата ще зачне и ще роди син;
И ще го нарекат Емануил"
(което значи, Бог с нас).
  24. И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
  25. но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.