Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Марко 4 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Марко 4:35-41

  35. И в същия ден, когато се свечери, Исус им казва: Да минем на отвъдната страна.
  36. И като оставиха народа, вземат Го със себе си в ладията, тъй както бе; и имаше други ладии с Него.
  37. И дига се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода.
  38. А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събуждат и Му казват: Учителю! нима не Те е грижа че загиваме?
  39. И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина.
  40. И рече им: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?
  41. И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой е прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.