Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Марко 14 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Марко 14:50-52

  50. Тогава всички Го оставиха и се разбягаха.
  51. Коментари за този стих във форумаИ някой си момък следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го хванаха.
  52. А той, като остави плащаницата, избяга гол.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.