Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Малахия 4 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Малахия 4:5-6

  5. Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
  6. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.