Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Малахия 3 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Малахия 3:1

  1. Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите,

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.