Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Лука 24 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Верен 2002

Лука 24:9-12

  9. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други.
  10. Това бяха Мария Магдалена и Йоана, и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите.
  11. А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха.
  12. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя да лежат само саваните; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.