Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Лука 17 глава на български, на английски следващ >
последен >>

Съвременен превод 2004

Хората няма да кажат «Виж, тук е!» или «Там е!», защото Божието царство е във вас.“

Bible in Basic English

And men will not say, See, it is here! or, There! for the kingdom of God is among you.

Scrivener Textus Receptus

oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.