Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Лука 16 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Лука 16:8

  8. И господарят му похвали неверния настойник за гдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.