Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Лука 16 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Лука 16:19-31

  19. Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво.
  20. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,
  21. като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.
  22. Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.
  23. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.
  24. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.
  25. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
  26. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.
  27. А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;
  28. защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.
  29. Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.
  30. А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
  31. И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.