Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Лука 16 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Лука 16:1-10

  1. Коментари за този стих във форумаКаза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.
  2. И той го повика и му рече: Какво е това що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.
  3. Тогава настойникът си рече: Що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося срам ме е.
  4. Сетих се що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.
  5. И тъй, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?
  6. А той рече: Сто мери масло. И каза му: Вземи записа си и седни скоро та пиши петдесет.
  7. После каза на друг: А ти колко дължиш? И той рече: Сто мери жито. Казва му: Вземи записа си и пиши осемдесет.
  8. И господарят му похвали неверния настойник за гдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината.
  9. Коментари за този стих във форумаИ Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та, когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.
  10. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.