Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Лука 16 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Лука 16:1

  1. Коментари за този стих във форумаКаза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.