Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Левит 10 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Левит 10:3

  3. Тогаз рече Моисей Аарону: Това е което рече Господ когато каза: Аз ще се осветя в онези които се приближат при мене, и ще се прославя пред всичките люде. И Аарон замълча.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.