Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Йона 1 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Йона 1:1-3

  1. Господното слово дойде към Иона Аматиевия син и рече:
  2. Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него; защото нечестието му възлезе пред Мене.
  3. Но Иона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие; и, като слезе в Иопия, намери кораб който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.