Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Йоан 6 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Йоан 6:64-71

  64. Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.
  65. И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.
  66. Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.
  67. За туй Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
  68. Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот,
  69. и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.
  70. Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол?
  71. А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.