Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Йоан 3 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940 Цариградски Православен Съвременен превод 2004 Верен 2002

Йоан 3:1-3

  1. Коментари за този стих във форумаМежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
  1. Коментари за този стих във форумаИмаше некой человек от Фарисеите, на име Никодим, началник Юдейски.
  1. Коментари за този стих във форумаИзмежду фарисеите имаше един човек, на име Никодим, началник иудейски.
  1. Коментари за този стих във форумаСред фарисеите имаше един човек на име Никодим, който беше юдейски водач.
  1. Коментари за този стих във форумаМежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
  2. Коментари за този стих във форумаТой дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
  2. Коментари за този стих във форумаТой дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него.
  2. Коментари за този стих във форумаТой дойде при Иисуса нощем и Му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.
  2. Коментари за този стих във форумаЕдна нощ Никодим дойде при Исус и му каза: „Рави, знаем, че Бог те е изпратил да ни учиш, защото никой не би могъл да извърши знаменията, които ти вършиш, ако Бог не е с него.“
  2. Коментари за този стих във форумаТой дойде при Него през нощта и Му каза: Равви, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
  3. Коментари за този стих във форумаИсус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}*, не може да види Божието царство.
  3. Коментари за този стих във форумаОтговори Исус и рече му: Истина, истина ти казвам: Ако се не роди некой изново, не може да види царството Божие.
  3. Коментари за този стих във форумаИисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие.
  3. Коментари за този стих във форумаИсус отговори: „Уверявам те: само този, който се роди отново, може да види Божието царство.“
  3. Коментари за този стих във форумаИисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново #или: отгоре#, не може да види Божието царство.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.