Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Йоан 20 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Верен 2002

Йоан 20:11-16

  11. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и както плачеше, надникна в гроба
  12. и видя два ангела в бяло да седят там, където беше лежало тялото на Иисус - единият при главата, а другият при краката.
  13. И те й казаха: Жено, защо плачеш? Каза им: Защото са взели моя Господ и не зная къде са Го положили.
  14. Като каза това, тя се обърна назад и видя Иисус, че стои, но не разбра, че беше Иисус.
  15. Иисус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му каза: Господине, ако Ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го взема.
  16. Иисус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни!, което значи: Учителю!

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.