Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Йоан 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Йоан 2:11-15

  11. Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
  12. След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.
  13. И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.
  14. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари;
  15. и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.