Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Йоан 17 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Йоан 17:1-26

  1. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,
  2. според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
  3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
  4. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.
  5. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
  6. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.
  7. Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;
  8. защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
  9. Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.
  10. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.
  11. Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
  12. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.
  13. А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
  14. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
  15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
  16. Те не са от света както и Аз не съм от света.
  17. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
  18. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
  19. и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
  20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
  21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
  22. Коментари за този стих във форумаИ славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
  23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
  24. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.}* си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
  25. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.
  26. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.