Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Йоан 14 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Йоан 14:1-10

  1. Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
  2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
  3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
  4. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
  5. Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
  6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
  7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
  8. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
  9. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
  10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.