Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Йоан 1 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Йоан 1:1-2

  1. Коментари за този стих във форумаВ начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.
  2. Коментари за този стих във форумаТо в начало бе у Бога.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.