Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Еремия 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Еремия 2:7-8

  7. И въведох ви в плодородна страна,
За да ядете плодовете й и благата й;
Но като влязохте осквернихте земята Ми,
И направихте мерзост наследството Ми.
  8. Свещениците не рекоха: Где е Господ?
Законоведците не Ме познаха;
Също и управниците станаха престъпници против Мене,
И пророците пророкуваха чрез Ваала
И ходиха след безполезните идоли.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.