Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Еремия 17 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Еремия 17:5

  5. Така казва Господ:
Проклет да бъде оня човек,
Който уповава на човека,
И прави плътта своя мишца,
И чието сърце се отдалечава от Господа.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.