Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Яков 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Яков 2:10-11

  10. Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.
  11. Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.