Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Исая 8 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Исая 8:20

  20. Нека прибягнат при закона и при свидетелството!
Ако не говорят според това слово,
Наистина няма зазоряване за тях.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.