Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Исая 47 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Исая 47:1-2

  1. Слез та седни на пръстта, девице, дъщи Вавилонска:
Седни наземи: престол вече няма, дъщи Халдейска;
Защото няма да се наречеш вече изтънчена и изнежена.
  2. Хвани ръкомелницата та мели брашно:
Открий булото си, подигни полите си,
Открий голените си, мини реките.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.