Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Исая 35 глава на български, на английски
Цариградски

Исая 35:1-10

  1. Пустото и безводното место ще се възвеселят;
И пустинята ще се възрадва
И ще процъвти както крин.
  2. Ще процъвти изобилно, ей, ще се възвесели с радост и песни:
Ще се даде ней славата Ливанова,
Величието на Кармил и Сарон:
Те ще видят славата Господня,
Величието на Бога нашего.
  3. Укрепете ослабналите ръце,
И утвърдете разслабените колена.
  4. Речете на устрашените в сърдце:
Укрепете се, не бойте се:
Ето, Бог ваш ще дойде с отмъщение,
С въздаяние Божие:
Той ще дойде и ще ви избави.
  5. Тогаз очите на слепите ще се отворят,
И ушите на глухите ще се оттулят
  6. Тогаз хромият ще скача както елен,
И езикът на немия ще пее;
Защото в пустата земя ще изврат води,
И потоци в пустинята.
  7. И нажеженият пясък ще стане езеро,
И жадната земя източници водни:
В селението на чакалите дето лежеха
Ще бъде зеленище с тръст и рогоз.
  8. И там ще бъде друм и път,
И ще се наименува път свет:
Нечистий няма да мине през него; но ще бъде за тях:
Този що пътува – даже и глупавите – няма да заблуждават.
  9. Лъв не ще да има там,
И хищний звер не ще възлезе по него:
Не ще се намери там;
Но избавените ще ходят там.
  10. И изкупените Господни ще се върнат
И ще дойдат с възклицание в Сион;
И вечно веселие ще бъде на главата им:
Радост и веселие ще придобият;
А скърб и въздишане ще побегнат.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.