Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Исая 14 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Исая 14:4

  4. Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш:
Как престана насилникът! престана скубачът на злато!

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.