Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Осия 3 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Осия 3:5

  5. После израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.