Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Евреи 7 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Евреи 7:2-10

  2. комуто Авраам отдели и десетък от всичката плячка - тоя, който е първо, по значението на името му, цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир,
  3. - без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник.
  4. А помислете, колко велик беше тоя човек, комуто патриарх Авраам даде и десетък от най-добрата плячка.
  5. Защото, докато ония от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десетък от людете, сиреч, от братята си, ако и тия да са произлезли от чреслата на Авраама,
  6. той, обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десетък от Авраама и благослови този, комуто бяха дадени обещанията.
  7. А безспорно по-долният се благославя от по-горния.
  8. И в единия случай смъртните човеци вземат десетък, а в другия - тоя, за когото се свидетелствува, че живее.
  9. И, тъй да кажа, сам Левий, който взема десетък, даде десетък чрез Авраама;
  10. защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраама.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.