Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Евреи 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Евреи 6:1-2

  1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
  2. учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.