Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Евреи 11 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Евреи 11:1-6

  1. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.
  2. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше.
  3. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.
  4. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му; и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори.
  5. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.
  6. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.