Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Евреи 10 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Евреи 10:10-14

  10. С която воля сме осветени чрез приношението на телото Исус Христово принесено един път.
  11. И всеки свещеник стои та служи всеки ден и принося много пъти истите жертви, които не могат никога да отнемат грехове;
  12. но той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдесно на Бога
  13. та чака докле се положат враговете му подножие на нозете му.
  14. Защото с едно приношение направи еднъж за винаги съвършени освещаемите.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.