Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Евреи 1 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Евреи 1:1-2

  1. Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
  2. в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.