Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Битие 3 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Битие 3:1-6

  1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
  2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;
  3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
  4. Коментари за този стих във форумаА змията рече на жената: Никак няма да умрете;
  5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.
  6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.