Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Битие 28 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Битие 28:14-22

  14. Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята.
  15. Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.
  16. А като се събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел.
  17. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна.
  18. На сутринта, като стана Яков рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, изправи го за стълб, и изля масло на върха му.
  19. И наименува онова място Ветил {Божий дом.}*; а преди името на града беше Луз.
  20. Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене, и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,
  21. така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог,
  22. и тоя камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десетък на Тебе.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.