Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Битие 2 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Битие 2:7

  7. Коментари за този стих във форумаИ Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.