Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Битие 11 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Битие 11:7-8

  7. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.
  8. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.